สปจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมกับคลินิกทันตกรรมเดนทัลแอนด์นิวโร สหคลินิก

25 สิงหาคม 2564

สปจ.ภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมกับคลินิกทันตกรรมเดนทัลแอนด์นิวโร สหคลินิก